Goede doelen 2017

Uit de opbrengsten over 2017 steunden wij o.a. de volgende projecten:

St. Unu Pikin, zet zich sinds 2003 in voor de kinderen van Suriname en levert een bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs in Paramaribo en het binnenland. 750
Scholenproject in Bamako, Mali door de Fam. Kramer, Woudenberg. (zie tevens:  www.facebook.com/ScholenprojectLGJKBamako. 1.500
Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda.

Oprichters zijn Piet en Pita Buitendijk uit Sliedrecht.

Doel: het instandhouden van een kinderhuis. Daarnaast runnen zij een kleuter- en basisschool voor meer dan 300 kinderen en een medische kliniek, waar zij in het bijzonder zwangere vrouwen helpen bevallen

2.000
A Smile for Hikkaduwa, ondersteuning weeshuis, school en een aantal gezinnen in Sri Lanka.

Dit project is opgezet door twee vrijwilligers bij de Heygraeff. Zij ondersteunen een weeshuis, school en een aantal gezinnen

1.500
Corinne Anbeek in Moldavië ten behoeve van Casa Natanael, ons allen bekend. Zij runt nu zelfstandig met haar man Anatolii een tehuis waar  kinderen zonder thuis worden opgevangen. 1.500
Nes Ammim.  Aanschaf bedovertrekken en hoeslakens voor vrijwilligers. Voorts wordt een bijdrage gevraagd voor de aanschaf van een food processor. 1.250
Stichting Ambulance Wens, behoeft geen nadere toelichting. 1.000
Stichting  Je mag er zijn, Woudenberg. 750
Stichting Vier het Leven, een landelijke goededoelenorganisatie die al meer dan 11 jaar sociaal-culturele activiteiten organiseert voor ouderen. 250
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk, Rotterdam. Deze stichting komt op voor mensen in de marge van de samenleving. 1.000
Stichting  Sokpo. Een project om dove jongeren in Ghana een kans op  een beter leven te geven. Inmiddels is er een school gerealiseerd en wordt er nu gewerkt aan het opzetten van leerwerkplaatsen. 750
Stichting  Vrienden van Groenewoude. Aanschaf knuffeldieren en braintrainer. 500
Bartimeus Sonneheerdt, Zeist. Renovatie werkplaats Boschwijk 250
Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (giro 555), t.b.v. Slachtoffers Hongersnood 2017 2.000
St. Vrienden van Tent of Nations Nederland Ede. Tent of Nations in Bthlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-Christelijke familie Nassar. 1.000
Julianaschool Woudenberg. Aanschaf boeken voor zorgleerlingen met dyslexie, autisme of hoogbegaafde kinderen. 250
Zorgboerderij Breehoef, Woudenberg. Ondersteunende dagbesteding, overname mantelzorg enz. 1.000
Stichting  Oloonkolin Kenya, Amersfoort. Inrichting en Medische voorziening 1e lijns gezondheidscentrum. 1.000
Stichting  The Ray of Light, Maarssen. Bijdrage t.b.v. Umuoha Community Solarverlichting Project, Nigeria 750
St. Kindertehuis Cambodja, Haarlem. Deze stichting steunt sinds 2011 een kinderhuis in Siem Reap in Cambodja, waar 32 weeskinderen worden opgevangen. Het gaat om die ook niet meer bij andere famlilies terecht kunnen. Deze kinderen hebben in hun jonge leven vaak al een trieste geschiedenis achter de rug. 1.000
Stichting  Home of Good Hope, Rijen. Deze stichting steunt de soepkeuken Home of Good Hope van Monica Imanga in Windhoek, Namibië. 1.000
Stichting PonyPret Manege Groenewoude. Maakt paardrijden mogelijk voor kinderen en volwassenen die door een beperking of hun financiële situatie niet kunnen paardrijden. 750
Leger des Heils, Almere 2.000
Stichting Inside The Same, Soest, kinderen met albinisme in Tanzania 750
Corinne Anbeek in Moldavië, t.b.v. kinderen Casa Natanael (reis-en verblijfkosten kinderen naar Nederland) 1.000
Diaconie De Voorhof, t.b.v. een Iraakse familie 300
St. Charity Projects, Woudenberg t.b.v. Bethel Addulam weeshuis India. 1.000
Stichting Jarige Job, Rotterdam 750
Reinaerde locatie De Heygraeff, Woudenberg. T.b.v. maandelijkse zondagmiddagzang 750
Stichting Het Rotonde Huis, Lunteren, opvang jongeren van 16 tot 25 jaar 500
Het Rode Kruis, giro 5125 t.b.v. Slachtoffers Orkaan Irma 2.500
Totaal 31.300