Goede doelen 2021

Uit de opbrengsten over 2021 steunden wij o.a. de volgende projecten:

1.St. Home Sweet Home Uganda, Roermond. Ondersteuning kinderhuis Uganda van Suzan en Zenon1.000
2.St. Ambulance Wens, Rotterdam. Vervulling laatste wens terminale patiënten. 500
3.St. KPPR, Apeldoorn (Steunt welzijnprojecten voor militairen, veteranen en hun thuisfront). 750
4.Make-A-Wish Nederland, Hilversum (vervult de allerliefste wensen van kinderen tussen 3 en 18 jaar die een ernstige soms levensbedreigende ziekte hebben). 500
5.St. Speelgoedbank, Amersfoort, aanschaf speelgoed voor kinderen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. 750
6.St. NACMU (Noah’s Ark} Sliedecht. Oprichters zijn Piet en Pita Buitendijk uit Sliedrecht. Doel is het instand houden van een kinderhuis en het beheren van een kleuter- en basisschool alsmede een medische kliniek in Uganda.1.500
7.Stichting Benaiah/Haiti, Schiedam.
Noodhulp aan Haiti, hierbij zijn de Woudenbergers Ronald en Alice Philippo betrokken.
2.000
8.MTS. Gebarenboerderij Scherpenzeel. Zorgboerderij voor uitsluitend dove mensen 500
10.Stichting Hart voor Moldavië, Andijk. T.b.v. Corinne Natic-Anbeek, Casa Natanael
( www.hartvoormoldavie.nl )
1.500
11.Stichting Unu Pikin, Hoorn. Verbeteren van het onderwijs aan kinderen in Paramaribo en het binnenland van Suriname1.000
12St.Vrienden van de Escola de Rua, Emmen. 
Ondersteuning scholing en naschoolse opvang van de allerarmste kinderen in Maputo, Mozambique.
1.000
13.Stichting Livada, Den Haag. Hulp aan (wees)kinderen en zeer arme gezinnen in Roemenië.1.000
14.Stichting “je mag er zijn”, Woudenberg. Helpt pleegouders maar vooral hun pleegkinderen met o.a. gratis tweedehands kleding en speelgoed. 500
15.St. Villa Joep, Voorschoten. Strijd tegen neuroblastoom kinderkanker. 750
16.St. Serve India, Woudenberg.
Ondersteunt mensen in India bij het leren lezen en schrijven (kinderbijbelclubs, alphabetiserings-cursusen, trainingsprogramma’s voor onderwijzers en evangelisten). 
750
17.St. Opkikker, Almere.
Een continue stroom van lichtpuntjes bieden aan gezinnen met langdurig zieke kinderen.
500
18.St. Adra Nederland, Huis ter Heide.
Ondersteuning diverse projecten in de wereld op allerlei gebied ( www.adra.nl )
500
19.St. Pygmee naar School, Landsmeer.
Project: school, internaat en opvang voor Pygmee- en buurtkinderen in Burundi.
500
20.St. Vialisa, Driebruggen. Ondersteuning kansarme jongeren in de sloppenwijken van Dhaka, Bangladesh bij het opbouwen van een economisch zelfstandige toekomst. 750
21.St. Sumbing Bibir, Zeist. Ondersteuning aan kinderen in Indonesië die geboren worden met een gespleten lip of op gehemelte die niet de juiste zorg kunnen krijgen. 750
22.St. Oloonkolin Kenia, Amersfoort. Donatie t.b.v. oogonderzoeken bij schoolkinderen en het plaatsen van watertanks voor schoon drinkwater in Kenia. 750
23.Stichting Moving On, Veenendaal.
Steunen vakonderwijs in Oeganda door duurzame zonne-energie en zelfredzaamheid.
500
24.Stichting A-Talent, Amsterdam. Het vergroten van zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van kinderen en jongvolwassenen met autisme 750
25.Stichting Zonne Eiland, Sint Kruis. Ondersteuning zorgboerderij voor kinderen met een functiebeperking, ofwel een mentale fysieke beperking. 750
26.Dare2Care, Den Haag. Ondersteuning behandelcentrum voor vroege opsporing en behandeling van oogaandoeningen in Umuahia, Nigeria. 500
27.Reachanother Foundation, Arnhem. Kinderen in Ethiopië die geboren worden met een open ruggetje of waterhoofdje een toekomst bieden 750
28.Stichting Transport4Transport, Assen. Fietsambulance project in Malawi 500
29.Stichting Worae Care, Amstelveen.
Akkerbouwproject voor vrouwen met als doel armoede, werkloosheid en honger te bestrijden.
750
30.Stichting Barbarugo, Waverveen. Ontwikkelingshulp in Ghana (bamboe-project). 500
31.Stichting Bali Bundar, Alphen a/d Rijn.
Hulp en bijstand bieden aan Balinese kinderen, die door armoede of sociale en economische problemen behoefte hebben aan medische, sociale en educatieve bijstand.
750
32.Stichting Max Maakt Mogelijk. Diverse projecten in Moldavië en Roemenië.1.500
33.Stichting Vrienden Tent of Nations Nederland, Ede. Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met hetvredesproject van de Palestijns-Christelijke familie Nassar.1.250
34.Nationaal Rampenfonds. Donatie Hulp Limburg. 500
35.Bijzondere actie Prot. Gem. De Voorhof, Woudenberg.
Project t.b.v. Javaanse boeren.
1.000
36.Stichting Straatpastoraat Amersfoort. 500
37.Stichting Heifer, Roosendaal. Zorg voor voldoende gezonde voeding, schoon water, onderdak, onderwijs ed. in diverse Afrikaanse landen 500
38.Prot. Kerk Ned. “De Voorhof” Woudenberg30.000