Goede doelen 2023

Uit de opbrengsten over 2023 steunen wij o.a. de volgende projecten:

Doelstelling €€€€
1Stichting Woudenberg voor Oekraine
Donatie t.b.v. goederentransport naar Oekraine.
1500
2Giro 555 Samenwerkende Hulporganisaties
Slachtofferhulp aardbeving Turkije en Syrië.
500
3Rode Kruis Nederland.
Slachtofferhulp aardbeving Turkije en Syrië.
1000
4St. Steunfonds Voedselfocus, Amersfoort
Het verstrekken van voedselpakketten aan mensen met een netto-inkomen onder het bestaansminimum.
1500
5Stichting Vrienden van Groenewoude, Woudenberg
Donatie t.b.v. de aanschaf van een duo/rolstoelfiets.
500
6Diaconie/ZWO PKN De Voorhof, Woudenberg
Project World Servants (Malawi).
1500
7Verre Naasten, Zwolle
Actie Guido Amersfoort/Oeganda (Tessa van Eckeveld).
500
8Stichting Heifer, Roosendaal
Ontwikkelen van duurzame landbouwprojeccten die gericht zijn op het bereiken van leefbaar inkomen en het verbeteren van de regionale voedselvoorziening.
750
9Scholenproject in Bamako, Mali
Familie Kramer, Woudenberg.
2500
10MTS Gebarenboerderij Scherpenzeel
Zorgboerderij voor uitsluitend dove mensen.
500
11Stichting Hart voor Moldavië, Andijk
Donatie t.b.v. Casa Natanael (voorheen Corinne Natic-Anbeek).
2000
12Stichting NACMU (Noahs Ark) Sliedrecht
Oprichters zijn Piet en Pita Buitendijk uit Sliedrecht. Doel is het instandhouden van een Kinderhuis en het beheren van een kleuter- en basisschool alsmede een medische kliniek in Uganda.
500
13Utrechts Landschap, Landgoed Oosterbeek, De Bilt
Donatie t.b.v. diverse projecten.
750
14Stichting KPPR Hulp voor Helden, Apeldoorn
Donatie t.b.v. het ter beschikking stellen van hulphonden aan veteranen met een
post-traumatische stress-stoornis.
750
15Stichting Ambulance Wens, Rotterdam
Groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die gratis laatste wensen vervullen van immobiele/terminale mensen met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.
500
16Stichting KNFG, Amstelveen
Donatie t.b.v. het opleiden van geleidehonden.
500
17Stichting Care for Haïti, Woudenberg
Noodhulp aan Haïti. Hierbij zijn de Woudenbergers Ronald en Alice Philippo betrokken.
2000
18Stichting Speelgoedbank, Amersfoort
Aanschaf speelgoed voor kinderen die leven in gezinnen onder armoedegrens.
750
19Villa Pardoes, Kaatsheuvel
Villa Pardoes biedt Nederlandse gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind tussen de 4 en 12 jaar een onvergetelijke, unieke vakantiebeleving aan. 
1500
20Stichting Kinderpostzegels Nederland, Leiden
Hulp aan kinderen die dreigen vast te lopen op school.
750
21Stichting Radboud Fonds, Nijmegen
Onderzoek door Dr. van Karnebeek en Prof. Lefeber naar de ziekte van metabole
bij kinderen.
1000
22Stichting Dare2Care, Den Haag
Ondersteuning behandelcentrum voor vroege opsporing en behandeling van oogaandoeningen in Umuahia, Nigeria
750
23Stichting Sumbing Bibir, Heemstede
Het bieden van directe zorg aan kinderen met schisis in Indonesië.
750
24Stichting Adra Nederland, Huis ter Heide
Projectplan Sanitaire Menstruele armoede meisjes en vrouwen in Zambia.
750
25Stichting Denkend aan Tsjaad, Leiden
Ondersteuning aan een schoolboekenfonds in Sahelland/Tsjaad.
500
26Stichting Pescador de Letras, Stolwijk
Ondersteuning van een basisschool voor kansarme kinderen in de wijk La Boquilla/Cartagena in Colombia.
750
27St. Transport4transport, Assen
Fietsambulance project in Malawi.
500
28St. Worae Care, Amstelveen
Project renovatie van een school in Bawku, Ghana.
500
29St. Viae Vitae, Hillegom
Ondersteuning gezinsvervangend tehuis voor meervoudig ernstig gehandicapte kinderen op Sulawesi, Indonesië
1000
30St. Pygmee naar School, Zeist
Project: School, internaat en opvang voor Pygmee-en buurtkinderen in Burundi
750
31St. Diya Dhara, Houten
Ondersteuningprojecten in Sri Lanka.
750
32St. Jalihal, Bronnegerveen
Projectplan 1 miljoen bomen in de regio Jalihal, India.
500
33St. Vialisa, Heerhugowaard
Ondersteuning kansarme jongeren in de sloppenwijken van Dhaka (Bangladesh) bij het opbouwen van een economisch zelfstandige toekomst.
750
34St. Sokpo, Amersfoort
Donatie t.b.v. opleiden trainees workshop haarsalon Training Centre, Kumasi (Ghana)
750
35St. Rhiza, Almere
Ondersteunen van een kleuterschool in sloppenwijk Tembisa (Zuid-Afrika).
500
36St. Physci, Den Haag
Het bevorderen van hulp aan de allerarmste kinderen in Bangladesh
1000
37St. A-Talent, Harderwijk
Het vergroten van zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van kinderen en jongvolwassenen met autisme.
500
38St. Stop Poverty, Almere
Toegang tot medische zorg voor de allerarmsten op het platteland van Oeganda.
500
39St. Unu Pikin, Hoorn
Verbeteren van het onderwijs aan kinderen in Paramaribo en het binnenland van Suriname
750
40St. Straatpastoraat Amersfoort
Het oprichten en in stand houden van straatpastoraat in (de regio) Amersfoort ten behoeve van dak- en thuislozen,
500
41St. Steunfonds Voedselfocus, Amersfoort
Extra donotie voor het verstrekken van voedselpakketten aan mensen met een netto-inkomen onder het betaansminimum.
1000
42Rode Kruis, giro 74477
Donatie slachtofferhulp Libië.
750
43Rode Kruis, giro 6868
Donatie slachtofferhulp Marokko.
750
44St. Vrienden van verpleeghuis St. Elisabeth, Lage Vuursche
Donatie voor aanvullende voorzieningen, middelen en activiteiten voor de bewoners van Elisabeth Park.
500
45Vrienden van Escola de Rua, Emmen
Ondersteuning scholing en naschoolse opvang van de allerarmste kinderen in Maputo (Mozambique)
750
46Prot.Kerk Nederland “De Voorhof” Woudenberg±40.000